Praktisch

informatiebrieven

Een overzicht van de nieuwsbrieven van het schooljaar 2020-2021.

Vrije dagen

Een overzicht van de verlofdagen van het schooljaar 2020 - 2021.

Kennismakingsdagen

Een overzicht van de datums voor de kennismakingsmomenten voor nieuwe kleuters.

Ouderraad

Onze oudervereniging groepeert een aantal ouders die samen een brug willen bouwen tussen school en gezin.

Zwembeurten

Bekijk de kalender van de zwembeurten.

Dagverloop/schooluren

Bekijk het dagverloop en de schooluren van onze school.

Schoolreglement

Bekijk het reglement van onze school.

De Kinderkosmos en KSD Secundair

Bij KSD kan je schoollopen van je 2,5 tot 18 of 19 jaar!