Praktisch

Schoolreglement

Bekijk het reglement van onze school.

Ouderraad

Onze oudervereniging groepeert een aantal ouders die samen een brug willen bouwen tussen school en gezin.

Vrije dagen

Een overzicht van de verlofdagen van het schooljaar 2022 - 2023.

Zwembeurten

Bekijk de kalender van de zwembeurten.

Dagverloop/schooluren

Bekijk het dagverloop en de schooluren van onze school.

Kennismakingsdagen

Kennismakingsmomenten voor nieuwe kleuters en leerlingen van de lagere school.

De Kinderkosmos en KSD Secundair

Bij KSD kan je schoollopen van je 2,5 tot 18 of 19 jaar!

informatiebrieven

Een overzicht van de nieuwsbrieven van het schooljaar 2022-2023.

Voor- en naschoolse opvang

Ontdek hier wanneer we voor- en naschoolse opvang voorzien