Project Stem dankzij de steun van ....

20 mei 2021

Dit project kwam tot stand met de steun van de provincie Vlaams-Brabant. 

Er werd ons een subsidie toegekend van 2237,5 euro.