laptops geschonken door Rotary, de stad en onze ouderraad

5 mei 2020
Ook onze school zet in op preteaching en we bereiden ons voor op een veilige heropstart op 15 mei. Als steuntje in de rug kregen wij 7 laptops die we ter beschikking kunnen stellen voor kinderen van kansarme gezinnen of voor zij die thuis geen laptop hebben. Dit project werd op poten gezet door Rotary en werd ondersteund door de stad, onze ouderraad en de school zelf.
Een mooi initiatief waar we heel blij mee zijn!
Van harte dank !

Meer over onze klas