Aanmelden en inschrijven in het eerste jaar secundair bij KSD

20 april 2020
  • Vind hier de BROCHURE rond aanmelden en inschrijven in het eerste jaar in Diest
  • Aanmeldperiode: 4 mei 2020 vanaf 17 uur -  24 mei 2020 tot 17 uur via www.naarschoolindiest.be. Het moment van aanmelden binnen deze periode heeft geen invloed op de uiteindelijke inschrijving.
  • Communicatie resultaat toewijzing: 3 juni 2020
  • Inschrijvingen voor de leerlingen met een toewijzing: 4 juni 2020 - 24 juni 2020
  • Start inschrijvingen voor de vrije plaatsen: 25 juni 2020
  • Ouders die reeds eerder via deze website hun gegevens hebben doorgegeven, moeten opnieuw aanmelden via www.naarschoolindiest.be. De eerdere registratie van gegevens telt niet mee. Door de coronacrisis zijn we verplicht een ander systeem van inschrijven te gebruiken. 
  • Niet onbelangrijk: het voorbije schooljaar hebben we alle leerlingen die voor KSD kozen in de eerste graad kunnen inschrijven, We verwachten dat dit ook dit jaar het geval zal zijn.
  • Broers, zussen en kinderen van personeel die gebruikmaakten van de voorrangsperiode en de inschrijving reeds ondertekend aan de school hebben afgegeven, moeten niet meer aanmelden. Zij zijn definitief ingeschreven.
  • Vind meer info over de eerste graad van KSD op www.ksdiest.be/secundair